home

Mindfulness@work - cursus-training

Mindfulness, wat is dat?

 

Mindfulness, oorspronkelijk “sati” (Sanskriet), is in korte tijd een ingeburgerd begrip geworden. Het betekent aandachtig zijn, opmerkzaam zijn, je gewaar zijn van waar je met je aandacht bent, of waar deze op gericht is.
Dit in tegenstelling tot wat we vaak gewoon zijn te doen, namelijk niet bewuste aandacht, oftewel de “automatische piloot”.

Mindfulness is “het zonder oordelen in het hier en nu gewaar zijn van je ervaring van moment tot moment.”
Deze aandachtige houding kun je inzetten in alle aspecten en handelingen van je dagelijks leven. Hierdoor kan je jouw kwaliteit van leven vergroten of problematische verschijnselen zoals stress, conflicten of depressies tegengaan.

In cursussen of trainingen oefen je allerlei vormen van aandacht. Daarnaast vindt veel uitwisseling plaats over datgene wat je kan tegen komen en met theorie en eigen ervaring worden de inzichten en kennis verder verdiept.